Vlada Republike Slovenije sprejema akcijski načrt na področju prepovedanih drog za dvoletno obdobje.

V akcijskem načrtu za leti 2017 in 2018  so  podrobneje opredeljeni posamezni cilji, ki so zapisani v Resoluciji o nacionalnem programu na področju drog za obdobje 2014–2020, načini njihovega uresničevanja in konkretne naloge posameznih nosilcev za uresničevanje tega dokumenta.

Ukrepi in aktivnosti, ki so vključeni v akcijski načrt, so izbrani na podlagi ugotovljene dodane vrednosti ukrepov ter evidentiranih, izmerljivih, vnaprej predvidenih in verjetnih rezultatov.

Krovni cilj resolucije je zmanjšati in omejiti škodo, ki jo za posameznika, družino in družbo predstavlja uporaba prepovedanih drog. Z njo in izvedbenim akcijskim načrtom se nadaljuje celovit in uravnotežen pristop na področju drog v Sloveniji, ki zajema programe zmanjševanja povpraševanja po drogah in programe zmanjševanja ponudbe prepovedanih drog.

 

Akcijski načrt na področju prepovedanih drog za obdobje 2017–2018 najdete TUKAJ.

Akcijski načrt na področju prepovedanih drog za obdobje 2015–2016 najdete TUKAJ
Poročilo o izvedbi akcijskega načrta na področju drog za obdobje 2015-2016 najdete TUKAJ.