Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
9. februarja, 2024

Sprejet Akcijski načrt na področju prepovedanih drog za dvoletno obdobje – za leti 2024 in 2025

Vlada Republike Slovenije je 7. februarja sprejela Akcijski načrt na področju prepovedanih drog za dvoletno obdobje – za leti 2024 in 2025. V njem so podrobneje […]
18. januarja, 2024
prisotni v dvorani

Mednarodna konferenca o okrevanju in zdravljenju odvisnosti

V želji po razvoju novih storitev in krepitvi področja pomoči ljudem, ki so odvisni od prepovedanih drog, je ministrstvo v sodelovanju z Dunajskim odborom nevladnih organizacij […]
16. januarja, 2024
predsedujoči Matej Košir in dr. Jože Hren

Posvet Evropske civilne družbe v Ljubljani

Danes, 16. januarja 2024, v Ljubljani ob finančni in organizacijski podpori Ministrstva zdravje poteka srečanje predstavnikov nevladnih organizacij držav članic Evropske unije in predstavnikov civilne družbe […]