Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konoplja

Svetovna zdravstvena organizacija ugotavlja ocene zdravstvenih in socialnih vplivov pri uporabnikih konoplje 

V Sloveniji se  medicinsko konopljo previdno uvaja v zdravljenje posameznih bolezenskih stanj že nekaj časa, ob tem pa se v javnosti odpira vrsta strokovnih vprašanj in pojavlja mešanje pojmov (industrijska konoplja, medicinska konoplja in uporaba konoplje za osebno rabo v ne-zdravstvene namene).

Zato je zelo pomembno, da je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) skupaj s skupino znanstvenikov opravila oceno zdravstvenih in socialnih vplivov pri uporabnikih konoplje, ki ne uporabljajo konoplje v zdravstvene namene in pod nadzorom  zdravnika. Ugotovitve je predstavila v publikaciji z naslovom The health and social effects of nonmedical cannabis.

Posledice za zdravje, opisane v publikaciji, so podprte z znanstvenimi spoznanji na tem področju. Pomemben doprinos prinaša predstavitev ocene vpliva THC kot glavne psihoaktivne snove in tudi drugih snovi v dimu, ki nastajajo ob kajenju konoplje, na zdravje človeka, tako neposredno po kajenju konoplje kot po daljšem času redne uporabe konoplje. Vsebina publikacije se v marsičem razlikuje od precej uveljavljenega  mnenja javnosti o nenevarnosti oziroma celo pozitivnih učinkih konoplje, kar se pogosto sliši v slovenskem prostoru in predstavlja v medijih. Opozarja na kratkotrajne in dolgotrajne negativne posledice uporabe konoplje in na dejstvo, da so v tej smeri potrebne še nadaljnje raziskave.

Navedeno je skladno tudi z mnenjem zdravniške stroke v Sloveniji (publikacija Toksikologija 2018: konoplja). Predstavlja pomembno gradivo tako za strokovnjake kot splošno javnost ter ne nazadnje za odločevalce in politike, na katere se občasno naslavljajo pobude za spremembo zakonodaje tega področja in »legalizacijo« konoplje.

Pozoren bralec publikacije bo opazil zapisane ugotovitve, da natančno še ne poznamo številnih učinkov konoplje  in da še marsičesa nismo dokazali, čeprav se v javnosti pogosto pojavljajo številne nepopolne in/ali zavajujoče  informacije o izključno pozitivnih vplivih konoplje ter celo pozivi k opuščanju (uradnega) zdravljenja in uporabi konoplje. Pomembno je, da je SZO s publikacijo prikazala vrsto stranskih učinkov konoplje, ki pa so že znani in dokazani. In slednji so dovolj, da se bralec zamisli in ponovno premisli, kakšna tveganja za svoje zdravje sprejemajo uporabniki konoplje, še posebej mladostniki, oziroma njihovi starši in skrbniki, in spozna, da ima vsakršna uporaba konoplje tudi negativne posledice na zdravje človeka.

 

Uporaba konoplje v medicinske namene

 

Več   v brošuri (NIJZ, MZ, 2014)  

 

 

 

 

 

Kaj je konoplja?

Konoplja je do šest metrov visoka rastlina, ki ima več podvrst. Med najbolj poznanimi sta navadna (Cannabis sativa) in indijska konoplja (Cannabis indica). V konoplji se poleg drugih snovi nahajajo tudi učinkovine kanabinoidi, med katerimi je najbolj znan delta-9-tetrahidrokanabinol ali THC. Gre za psihoaktivno snov, ki lahko povzroča odvisnost in druga tveganja za zdravje ljudi.

Kanabis povzroča vzhičenost, ugodje, sproščenost, spremembo zaznavanja in zmanjšanje tesnobe. Hkrati ima tudi številne neugodne posledice, med njimi paniko, tesnobo, nemir, jokavost, občutek izgube nadzora nad samim seboj, neprijetne spremembe zaznavanja, suha usta, razširjene zenice, spremenjen srčni utrip in krvni pritisk, motnjo kratkotrajnega spomina, tudi duševne motnje in povečano tveganje za razvoj depresije.

Pri mladostnikih je uporaba kanabinoidov škodljiva, saj so v času odraščanja človeški možgani zelo občutljivi na zunanje vplive. Raba kanabinoidov pa vpliva na razvoj tistega del možganov, ki je zadolžen za obdelavo prejetih podatkov in za miselne procese, ki sodelujejo pri reševanju problemov in sprejemanja odločitev. Pri redni uporabi kanabisa se te sposobnosti zmanjšajo, hkrati se poveča tveganje za uporabo drugih drog in odvisnosti.

Več o konoplji lahko preberete na spletni strani NIJZ na podstraneh o prepovedanih drogah 

ENGLISH text is available HERE.