Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zgodnji odnosi in njihov vpliv na razvoj osebnosti skozi prizmo teorije navezovanja – izobraževanje na področju duševnega zdravja

V okviru programa Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog, ki deluje že od leta 2017 pod koordinacijo Ministrstva za zdravje in je sofinanciran iz evropskih kohezijskih sredstev, izvajamo redna mesečna izobraževanja in usposabljanja za izvajalce programov terenskega dela z uporabniki drog, njihove partnerje in za vse ostale strokovnjake, strokovnjake, ki se pri svojem delu srečujejo z ranljivimi skupinami prebivalstva.

V mesecu novembru 2020 smo v obliki online dogodka skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za izobraževanje in šport organizirali 14. Nacionalno konferenco ob mesecu preprečevanja zasvojenosti. Plenarna predavateljica v okviru konference je bila ga. Breda Jelen Sobočan, psihiatrinja in psihoterapevtka, ki je predstavila kratek oris teorije o pomenu zgodnjih odnosov za posameznikov razvoj, zlasti za telesno in čustveno regulacijo ter oblikovanje odnosov kasneje v življenju.

Konference se je vsega skupaj udeležilo preko 400 ljudi. Odzivi na to predavanje so bili izredno pozitivni, organizatorji smo prejeli veliko povratnih informacij, kjer je bil izražen visok interes za obširnejše in nadgrajeno predavanje ge. Jelen Sobočan v obliki celodnevnega dogodka.

Že decembra 2020 smo lahko v okviru rednih mesečnih izobraževanj ta dogodek tudi izpeljali. Udeležilo se ga je preko 500 ljudi, povečini strokovnjakov iz zdravstvenega varstva, socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja.

Na voljo je posnetek predavanja (Youtube)

in gradivo:

Predstavitev dela seminarja za spremljanje zgodnjega razvoja otroka v domačem okolju

Breda J Sobočan_ZGODNJI ODNOSI

 

Breda Jelen Sobočan, dr. med., psihiatrinja, psihoterapevtka in družinska terapevtka se psihoterapevtsko že desetletja ukvarja s posamezniki, skupinami in pari. Je članica skupine za spremljanje zgodnjega razvoja v družini, kjer je vodja seminarske skupine za izkustveno pripravo za delo psihoterapevtov in drugih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem duševnega zdravja.

“Človek se lahko oblikuje kot zrela in zdrava osebnost le iz močne in varne povezave z negovalcem v najzgodnejšem obdobju. Ljudje smo socialna bitja – otrok se rodi z navezovalnim sistemom, z zorenjem razvijemo negovalni sistem. Varna navezanost dojenčka na svojega negovalca omogoča optimalen razvoj možganov. To so najboljši pogoji za zorenje psiholoških in socialnih funkcij, ki postanejo značilne za vsakega posameznika tudi kasneje v življenju. Tako se že v zgodnjem odnosu ustvari način, shema, matrica za organiziranje naših izkušenj. Tekom življenja težimo k temu, da ponavljamo (slabe) izkušnje, doživljamo svet skozi lasten filter, ker druge izkušnje nimamo. Srečanje z ljudmi, ki posamezniku, naj bo otrok ali že odrasli, posvetijo resničen stik, občutek resnične prisotnosti in zanimanja lahko posamezniku, ki je bil prizadet v najzgodnejših izkušnjah, omogoči reparacijsko izkušnjo. Vsak od nas strokovnjakov ima priložnost, možnost in nalogo, da reparira bližnje odnose in zaupanje v njih. Pomembno pa je, da ljudem, ki delajo z ljudmi v stiski, omogočimo trening, da se naučijo biti zares prisotni. Ni namreč najpomembneje, katere besede izrečemo, bolj važen je način, kako govorimo s prizadetim posameznikom.”

Deli naprej