Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

V okviru programa Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog, ki deluje že od leta 2017 pod koordinacijo Ministrstva za zdravje in je sofinanciran iz evropskih kohezijskih sredstev, izvajamo redna mesečna izobraževanja in usposabljanja za izvajalce programov terenskega dela z uporabniki drog, njihove partnerje in za vse ostale strokovnjake, ki se pri svojem delu srečujejo z ranljivimi skupinami prebivalstva.

Marca 2021 smo za udeležence izobraževanj pripravili predstavitev značilnosti, potreb in različnih pristopov k podpori ranljivih družin. Gre za družine, ki se v svojem življenju srečujejo z večkratno izključenostjo – ekonomsko, socialno in zdravstveno – in potrebujejo podporo ter krepitev kompetenc za obvladovanje življenjskih situacij. Starši in posledično otroci so pogosto ekstremno izključeni posamezniki, ki jih obstoječe zdravstvene in socialne službe zaradi različnih razlogov ne dosegajo učinkovito. Pogosto so izgubili stike z institucijami in so izključeni iz formalnih in neformalnih mrež, neredko je prisotna tudi zasvojenost z alkoholom in različnimi prepovedanimi drogami, prav tako pa tudi težave v duševnem zdravju. Vse te težave pripomorejo k ustvarjanju novih in trdovratnejših začaranih krogov socialne izključenosti. Na začetku so nam profesorice in raziskovale s pedagoške fakultete predstavile svoje raziskovalno delo na tem področju, v nadaljevanju pa so nam strokovnjakinje, vsaka s svojega strokovnega in delovnega področja, prikazale nekaj učinkovitih pristopov in načinov dela s posameznimi člani ali celotno družino.

Posnetek izobraževanja si lahko ogledate ne tej povezavi.

Gradivo s predavanj si lahko ogledate na spodnjih povezavah:

Akcijski razvoj prožnih oblik vstopanja v ranljive družine

Jana Rapuš Pavel, dr. Olga Poljšak Škraban in dr. Špela Razpotnik, profesorice in raziskovalke na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (jana.rapus-pavel@guest.arnes.si)

Prožna podpora ranljivim družinam v njihovem vsakdanjem prostoru

Hana Košan, uni. dipl. socialna pedagoginja v Društvu Kralji ulice (hana.kosan@kraljiulice.org)

Delo z ranljivimi družinami na Centru za socialno delo in sodelovanje z nevladnimi organizacijami

Mojca Ojstrež Kogovšek, uni. dipl. socialna delavka, vodja področja Varstva otrok in družine na Centru za socialno delo v enoti Šiška Ljubljana (mojca.ojstrez-kogovsek@gov.si)

Z ranljivimi z ranljivostjo 

Milka Lelas, prof. mag. socialne pedagogike na Osnovni šoli Polje v Ljubljani (milka.lelas@ospolje.si)

 

Deli naprej