Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obravnava kemičnih in nekemičnih zasvojenosti na Goriškem

V okviru programa Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog, ki deluje že od leta 2017 pod koordinacijo Ministrstva za zdravje in je sofinanciran iz evropskih kohezijskih sredstev, izvajamo redna mesečna izobraževanja in usposabljanja za izvajalce programov terenskega dela z uporabniki drog, njihove partnerje in za vse ostale strokovnjake, ki se pri svojem delu srečujejo z ranljivimi skupinami prebivalstva.

Januarja 2021 smo za udeležence izobraževanj pripravili predstavitev obravnave uporabnikov prepovedanih drog v Goriški regiji, kjer so uspeli kljub različnim nezanemarljivim oviram, ki jih prinaša problematika sama po sebi (npr. stigma, odpor, vpliv na skupnost), razviti tesno, usklajeno, strokovno in podporno sodelovanje vseh vpletenih služb, institucij in programov v njihovi lokalni skupnosti.

Obravnavo uporabnikov drog v okviru zdravstvenega sistema nam je predstavil Miha Kramli, vodja Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (CPZOPD) v Novi Gorici.  Pomembna specifika goriškega CPZOPD-ja, ki jo je naslovil Kramli, je, da se poleg zdravljenja odvisnosti od drog temeljito ukvarjajo tudi z obravnavo nekemičnih zasvojenosti, zlasti od iger na srečo in digitalne tehnologije.

Predstavil je še načine in oblike sodelovanja z drugimi službami, med drugimi tudi z nevladno organizacijo društvom ŠENT v Novi Gorici. V društvu ŠENT namreč že leta izvajajo terenski program zmanjševanja škode zaradi uporabe prepovedanih drog in so tudi eden od 10 izvajalcev v uvodu omenjenega programa mreže mobilnih enot. V nadaljevanju izobraževanja sta nam tako svoje delo in metode tega dela v programu zmanjševanja škode predstavila Luka Mrak, diplomirani socialni delavec, in Neli Kovšca, diplomirana medicinska sestra.

Gradivo predavateljev

Za nadaljnje informacije ali vprašanja se lahko na predavatelje obrnete na spodnjih e-naslovih:

Nekatere vidike dela društva ŠENT v Novi Gorici si lahko ogledate na spodnjih posnetkih:

Deli naprej