Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SEJE Komisije Vlade RS za droge

 

KOMISIJA VLADE RS ZA DROGE – MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA

Vlada RS je na svoji redni seji v oktobru 2012 sprejela sklep o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za droge in ga objavila v Uradnem listu RS.

Objavljamo tudi Sklep o ustanovitvi Komisije Vlade RS za droge  in  Poslovnik o delu Komisije Vlade RS za droge.

Vlada je v komisijo imenovala predstavnike:

 • ministrstva, pristojnega za zdravje;
 • ministrstva, pristojnega za notranje zadeve;
 • ministrstva, pristojnega za izobraževanje, znanost, kulturo in šport;
 • ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve;
 • ministrstva, pristojnega za pravosodje in javno upravo;
 • ministrstva, pristojnega za finance;
 • ministrstva, pristojnega za obrambo;
 • ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in okolje;
 • ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve;
 • Centra nevladnih organizacij Slovenije in
 • Zveze nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti.

Predsednik komisije je predstavnik ministrstva, pristojnega za zdravje.

 

Komisija  opravlja naslednje naloge:

 • pospešuje in usklajuje vladno politiko, ukrepe in programe za preprečevanje uživanja prepovedanih drog, zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah, zmanjševanje škode zaradi uporabe prepovedanih drog, zdravljenje in rehabilitacijo;
 • predlaga Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) predlog nacionalnega programa preprečevanja in zmanjševanja uporabe prepovedanih drog in ukrepe pri izvajanju nacionalnega programa (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program);
 • predlaga vladi ukrepe za zmanjševanje ponudbe in uporabe prepovedanih drog;
 • spremlja in usklajuje izvajanje nacionalnega programa;
 • spremlja izvajanje določb konvencij mednarodnih organov in mednarodnih organizacij na področju prepovedanih drog ter zagotavlja mednarodno sodelovanje.

Z namenom priprave strokovnih podlag za odločanje lahko komisija povabi k sodelovanju neodvisne strokovnjake s področja prepovedanih drog.