Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Mreža centrov CPZOPD (preprečevanje in zdravljenje)

Mreža centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Centri si prizadevajo uveljaviti najnovejša spoznanja na področju zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog. V Sloveniji deluje mreža 20 centrov, ki izvajajo vrsto programov, ki vključujejo posvetovalnico za uporabnike drog in svojce, nudijo individualno, skupinsko in družinsko terapijo, pripravo na bolnišnično obravnavo, pomoč pri rehabilitacijo in nadalje tudi integraciji v družbo. Hkrati skrbijo za konzultacije za zdravstveno in socialno službo, patronažno službo in povezavo s terapevtskimi skupinami in skupinami za samopomoč, ambulantno detoksikacijo in programom zdravljenja z opioidnimi zdravili.

Mreža centrov  pomembno prispeva k razvoju integralnega in celovitega obvladovanja drog v Sloveniji. Ob njihovi 20 letnici delovanja v letu 2015 so izdali publikacijo s predstavitvijo svojega dela. Publikacijo lahko preberete TUKAJ

Seznam centrov :

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog  Kontakt Spletna stran
ZD BREŽICE, CPZOPD

Černelčeva 8
8250 Brežice

07/499-14-04
07/499-14-27
www.zd-brezice.si/ostale-dejavnosti/18-ostale-dejavnosti/53-center-za-preprecevanje-in-zdravljenje-odvisnosti-od-prepovedanih-drog.html 
ZD CELJE, CPZOPD

Gledališka ulica 4
3000 Celje

 03/490-02-28  www.zd-celje.si/dejavnost/osnovna-zdravstvena-dejavnost/center-za-preprecevanje-odvisnosti-od-prepovedanih-drog/
ZD IZOLA, CPZOPD

Oktobrske revolucije 1
6310 Izola

05/663-50-20 www.zd-izola.si/urnik_cpzo.html
ZD KOČEVJE, CPZOPD

Roška cesta 18
1330 Kočevje

01/893-90-00 www.zdkocevje.si/services-view/center-za-preprecevanje-in-zdravljenje-odvisnosti-od-nedovoljenih-drog-cpzond/
ZD KOPER, CPZOPD

Ljubljanska 3
6000 Koper

05/664-73-62
05/664-73-60
www.zd-koper.si/sl/dejavnosti/center-za-preprecevanje-in-zdravljenje-odvisnosti-od-drog
ZD KRANJ, CPZOPD

Gosposvetska 9
4000 Kranj

04/208-22-15 www.zd-kranj.si/?subpageid=60
ZD LJUBLJANA, CPZOPD

Metelkova ulica 9
1000 Ljubljana

01/472-37-76 www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=item&id=1014:obvestilo-centra-za-preprecevanje-in-zdravljenje-odvisnih-od-prepovedanih-drog-cpzopd&Itemid=990
ZD LOGATEC, CPZOPD

Notranjska 2
1370 Logatec

 

01/754-10-24

 

www.zd-logatec.si/osnovno-zdravstvo/center-za-zdravljenje-odvisnosti-od-prepovedanih-drog
ZD DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, CPZOPD

Ulica talcev 9
2000 Maribor

02/228-65-40 www.zd-mb.si/Storitve/Enote/Splo%C5%A1no-zdravstveno-varstvo/Slu%C5%BEba-psihohigiensko-psihiatri%C4%8Dne-dejavnosti/Center-za-prepre%C4%8Devanje-in-zdravljenje-odvisnosti-od-nedovoljenih-drog-Sodna-ulica-13
ZD MURSKA SOBOTA, CPZOPD

Grajska ulica 24
9000 Murska Sobota

02/534-13-98 www.zd-ms.si/dejavnosti/center-za-zdravljenje-odvisnosti-od-prepovedanih-drog-1/329-center-za-zdravljenje-odvisnosti-od-prepovedanih-drog
ZD NOVA GORICA, CPZOPD

Rejčeva ulica 4
5000 Nova Gorica

05/338-32-65 www.zd-go.si/ambulante/zdravljenje-odvisnosti/
ZD NOVO MESTO, CPZOPD

Kandijska 4
8000 Novo mesto

031-283-501
8.00 – 10.30
Violeta in Anica07/391-68-71
zd-nm.si/center-za-preprecevanje-in-zdravljenje-odvisnosti
ZD PIRAN-LUCIJA, CPZOPD

Cankarjevo nabrežje 9a
6320 Piran

05/673-02-40 www.zd-piran.si/oddelki.php?oddelek=57
ZD SEŽANA, CPZOPD

Partizanska 24
6210 Sežana

05/731-14-16 www.zd-sezana.si/rubrika.php?novost=75
ZD TRBOVLJE, CPZOPD

Rudarska 12
1420 Trbovlje

03/562-63-22
03/562-41-38
www.zd-trbovlje.si/ambulante-urniki/10-center-za-preprecevanje-in-zdravljenje-odvisnosti.html
ZD VELENJE, CPZOPD

Vodnikova 1
3320 Velenje

03/899-54-00
03/899-56-12
www.zd-velenje.si/oddelki/center-za-preprecevanje-in-zdravljenje-odvisnosti/
ZD ILIRSKA BISTRICA, CPZOPD

Gregorčičeva 8
6250 Ilirska Bistrica

05/714-11-98 www.zdib.si/index.php/center-za-odvisnike/
ZD PIVKA, CPZOPD

Kolodvorska cesta 24
6257 Pivka

05/757-25-61
ZD Ptuj, CPZOPD

Potrčeva cesta 19 a

2250 Ptuj

+386 (0)2 787 16 48 www.zd-ptuj.si/index.php/component/sppagebuilder/77-center-za-preprecevanje-in-zdravljenje-odvisnosti
ZD JESENICE, CPZOPD

Cesta Maršala Tita 78
4270 Jesenice

04/586-81-40
04/589-10-67
www.jesenice.si/o-obcini/zdravstvo-in-socialna-varnost/socialnovarstvene-in-zdravstvene-storitve/item/14586-ambulanta-za-zdravljenje-odvisnosti-z-metadonom
ZD SLOVENJ GRADEC, CPZOPD

Partizanska pot 16

2380 Slovenj Gradec

070 820 998 www.zd-sg.si/cpzopd/
ZD TRŽIČ, CPZOPD

Blejska cesta 10
4290 Tržič

04/598-22-10
04-596-31-41
Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog Ljubljana

Zaloška 29
1000 Ljubljana

01/ 542 13 50
01/5874-975
www.psih-klinika.si/strokovne-enote/center-za-zdravljenje-odvisnih-od-prepovedanih-drog/