Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Strateški cilji


Uživanje sadja

Povečati delež prebivalcev, ki uživajo sadje najmanj enkrat na dan, za 5 % in zmanjšati razliko med spoloma.

Telesna dejavnost

Povečati delež prebivalcev, ki so telesno aktivni, za 10 %.