Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sofinancirani programi 2017 – 2019

Dejavnosti nevladnih in drugih organizacij na področju javnega zdravja Ministrstvo za zdravje sofinancira z večletnimi javnimi razpisi s področja javnega zdravja.

V javnem razpisu za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018, 2019 smo sredstva razdelili tudi za izvajanje programov v podporo izvajanja aktivnosti, ki prispevajo k doseganju ciljev Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog 2014 – 2020.

 

PROGRAMI PREPREČEVANJA RABE, ŠKODE IN ODVISNOSTI ZARADI DOVOLJENIH IN PREPOVEDANIH DROG

Naslov programa Prijavitelj Spletna stran
Preventiva, terapija, rehabilitacija in raziskovanje na področju zmanjševanja rabe psihoaktivnih sredstev Združenje bonding psihoterapevtov Slovenije http://zbps.si/
Zmorem in želim se imeti rad Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije http://www.zveza-kza-slovenije.si
Izberi zdravo življenje Zavod IZRIIS http://www.izriis.si
Brez izgovora 2017 – 2019 Mladinsko združenje brez izgovora http://www.noexcuse.si
Za zdravje mladih 2.0 ZZM 2.0  Mladinsko združenje za preprečevanje zasvojenosti /
Neodvisen.si Zavod 7 http://www.zavod7.si
Zmanjševanje povpraševanja po drogah, osvajanje socialnih veščin, preprečevanje škodljive uporabe drog in nastanitvena podpora kot del rehabilitacije Kralji ulice http://www.kraljiulice.org
Preventivni program “Mladinske delavnice” Društvo za preventivno delo http://www.drustvo-dpd.si
Podpora mladostnikom Društvo Up http://www.drustvo-up.si
Mostovi Ars Vitae http://arsvitae.si
Ne zakockaj svoje prihodnosti Zavod Etnika http://www.mladihazarder.si
eMCe plac ozaveščanja Zavod eMCe plac, Zavod mladine Šaleške doline http://hemceplac.si/emce-plac-ozavesca/droge-in-odvisnosti
Nadgradnja in širitev programa zmanjševanja škode zaradi drog Šent http://www.sent.si/index.php?m_id=odvisnosti
Celostna obravnava in mreženje sistema pomoči za ženske odvisnice od prepovedanih drog Društvo Zdrava pot http://www.zdravapot.si
Zmanjševanje škodljivih posledic klubskih drog med mladimi DrogArt  http://www.drogart.org
Preventivna platforma – celovit pristop na področju preventivnega dela Inštitut Utrip http://www.institut-utrip.si
Križišče – Mreža programov za mlade, ki zlorabljajo alkohol, marihuano in ostale PAS, prekomerno uporabljajo digitalne tehnologije in imajo druge težave v odraščanju Društvo projekt Človek https://krizisce.org/
Mladinsko ulično delo – zgodnja intervencija na področju varovanja zdravja otrok, mladostnikov Svit Koper https://mladuldel.wordpress.com/
 Program zmanjševanja škode zaradi drog – širitev programa Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma http://drustvo-stigma.si
 Recimo ne odvisnosti Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije http://zasrce.si
 DBM – Droge, Brezdomci, Migranti Humanitarno društvo hrana za življenje http://ffl.si

 

PROGRAMI PREPREČEVANJA RABE, ŠKODE IN ODVISNOSTI ZARADI NEKEMIČNIH ZASVOJENOSTI

Naslov programa Prijavitelj Spletna stran
Logout and restart – program zdrave in uravnotežene uporabe spleta ter psihosocialna pomoč čezmernim in zasvojenim uporabnikom Zavod Nora, center sodobnih zasvojenosti (LOGOUT) https://www.logout.si/sl/