Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sofinancirani programi 2023 – 2025

Programi preprečevanja rabe prepovedanih drog in s tem povezane škode so programi, ki si prizadevajo za preprečevanje uporabe prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi. Poseben poudarek je namenjen programom za zmanjševanje rabe konoplje in novih psihoaktivnih snovi. Delujejo s cilji: zmanjšanja števila uporabnikov prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi dvig starosti pri prvi uporabi drog, delujejo za socialno reintegracijo bivših uporabnikov drog in skrbijo za varno zabavo mladih.

V programskem obdobju 2023 do 2025 sofinanciramo naslednje programe:

Programi:

 • ZAVOD 7, oblikovanje in izvajanje družbeno odgovornih programov Nova Gorica, Neodvisen.si  – Pasti kemičnih in nekemičnih zasvojenosti,
 • Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti Zdrava pot – Program za pomoč ženskam in materam s težavami na področju odvisnosti od prepovedanih drog,
 • ARS VITAE – društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči, program Mostovi,
 • Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma, Program zmanjševanja škode zaradi drog – širitev dejavnosti,
 • Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog – DrogArt, program Zmanjševanje škodljivih posledic plesnih drog,
 • Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, program Zmanjševanje povpraševanja po drogah, osvajanje socialnih veščin, preprečevanje škodljive uporabe drog in nastanitvena podpora kot del rehabilitacije,
 • Društvo za mlade IndiJanez, program Center Šteker (podpora in pomoč pri prekomerni rabi zaslonskih tehnologij,
 • Zavod Etnika, Zavod za umetnost in medkulturno sodelovanje Maribor, program Mladi hazarder, ozaveščanje in odpravljanje negativnih posledic iger na srečo,
 • Humanitarno društvo Reto center – prijatelj upanja, program Reto center za rehabilitacijo odvisnikov,
 • Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, program Odklop – preventivni program za zdravo uporabo zaslonov (Recimo ne odvisnosti),
 • »UP«, Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije, program Podpora mladim in krepitev družin,
 • Društvo za preventivno delo, program Preventivni program »Mladinske delavnice«,
 • MAKROBIOS PANONIJA so. p., Permakulturni center za boljšo kvaliteto življenja in za pot k samozadostnosti,
 • Zdrava igra – omejevanje prekomerne udeležbe v igrah na srečo in s tem povezane škode,
 • Društvo Projekt Človek, projekt Križišče,
 • Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje, Goriška varna soba,
 • Zavod Nora, Center sodobnih zasvojenosti (LOGOUT),Logout &Restart – program varne, zdrave in uravnotežene uporabe spleta ter zdravljenje digitalnih zasvojenosti.

 

ARHIV dosedanjih sofinanciranih programov na področju prepovedanih drog je dosegljiv na spletni strani Arhiv sofinanciranja programov od leta 2017 naprej