Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zasedanje Komisije za narkotične droge, Dunaj

V četrtek, 14. marca 2019, se je začelo zasedanje ministrskega segmenta 62. zasedanja Komisije za narkotične droge. Delegacijo Republike Slovenije na zasedanju vodi veleposlanik Andrej Benedejčič, stalni predstavnik pri mednarodnih organizacijah na Dunaju, ki je v svojem nastopu pozval k soočanju z izzivom, ki ga predstavljajo nove psihoaktivne snovi.

V nastopu je prav tako izpostavil pomembno vlogo Komisije za narkotične droge kot foruma, ki omogoča izmenjavo izkušenj in iskanje skupnih rešitev za naslovitev proizvodnje, prometa in uporabe prepovedanih drog. Komisija omenjene kompleksne izzive obravnava na celovit način in z vidika spoštovanja temeljnih človekovih pravic.

Slovenija pri odzivanju na problematiko uporabe drog na nacionalni ravni uporablja interdisciplinarni, celovit in uravnotežen pristop. Ministrstvo za zdravje RS sistematično promovira znanstveno dokazane ukrepe ter tesno sodelovanje med različnimi akterji, od vladnih strokovnjakov do predstavnikov nevladnih organizacij. Na ministrstvu je trenutno v procesu harmonizacije besedilo zaključnega operativnega akcijskega načrta, ki zajema zadnji dve leti nacionalne strategije na področju prepovedanih drog za obdobje 2014-2020. Slovenija v tem kontekstu podpira nadaljnji razvoj in veljavo samo-ocenjevalnih vprašalnikov, saj se s tako zbranimi podatki in skupaj z drugimi dostopnimi znanstvenimi izsledki lahko celovito in objektivno oceni izvajanje vseh relevantnih pravnih, strateških in političnih procesov, ki potekajo znotraj sistema OZN na področju prepovedanih drog.

Na začetku zasedanja ministrskega segmenta je bila sprejeta tudi posebna ministrska deklaracija o okrepitvi skupnih naporov na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni za pospešitev implementacije skupnih zavez glede naslavljanja in boja proti svetovnemu problemu drog.

V okviru rednega zasedanja Komisije OZN za droge, je v torek 19. 3. 2019, Slovenija organizirala stranski dogodek na temo promocije preventivnih programov v okviru relevantnih mednarodnih političnih dokumentov.

Deli naprej