Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

1. nacionalna konferenca Zdrava povezava – sofinancirani programi

Ministrstvo za zdravje je organiziralo 1. Nacionalno konferenco Zdrava povezava – Združujemo moči za zdravje ljudi. Na srečanju je svoje aktivnosti predstavlja 85 programov in projektov v izvedbi 75 različnih nevladnih in drugih organizacij, ki jih ministrstvo sofinancira v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017 – 2019.

Programi,  ki se izvajajo v sodelovanju s stroko, odlično dopolnjujejo delovanje javnih služb na področju zdravja, saj so nevladne organizacije bližje ljudem in zato lahko bolje naslavljajo potrebe najbolj ranljivih skupin prebivalstva.

Na konferenci so bili skozi tri sklope predstavljeni:

  • rezultati sodelovanja in povezovanja med državo, stroko in nevladnim sektorjem na področju javnega zdravja,
  • spregovorili smo o tem, kako programi in projekti nevladnih organizacij konkretno dosegajo ljudi in zadovoljujejo njihove potrebe,
  • predstavnikom lokalne skupnosti smo pokazali, kaj lokalna skupnost pridobi s podporo programov in projektov nevladnih organizacij,
  • ter  kako lahko država in lokalna skupnost zagotovita stabilno in trajno delovanje nevladnega sektorja na področju zdravja.

 

Predstavitve sofinanciranih programov si lahko tudi ogledate:

Predstavljeni so bili primeri dobrih praks povezovanja in sodelovanja deležnikov v lokalnih skupnostih, ki prispevajo k boljšemu zdravju in večji kakovosti življenja.

Predstavljene so bile aktivnosti in programi, ki so namenjeni mladim in prispevajo k njihovemu opolnomočenju ter spodbujajo zdrave izbire.

Predstavljeni so bili programi nevladnih organizacij, ki zagotavljajo pomoč bolnikom in njihovim svojcem ter pomoč ljudem v stiski.

 

Predstavitveni video: Zdrava povezava

Video o dogajanju:  reportaža s konference Zdrava povezava 

 

Deli naprej