Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

V uporabi deset mobilnih enot za delo z uporabniki drog

V okviru Operativnega programa 2014-2020 so na Ministrstvu za zdravje 16. aprila 2018 predali v uporabo deset mobilnih enot za terensko delo z uporabniki drog, obenem pa zagotovili tudi zdravstveni kader za delo na terenu. Mobilne ambulante, mobilni laboratorij za analizo snovi in mobilna enota za socialno in zdravstveno rehabilitacijo bodo na voljo po vseh slovenskih regijah.

To je velik korak k izboljšanju dostopnosti programov pomoči, saj to z izučenim zdravstvenim kadrom pomeni dobre pogoje za izboljšano sodelovanje ter povezanost med socialnimi in zdravstvenimi službami, hkrati pa je to nadgradnja mobilnih enot za zamenjavo sterilnega pribora in prihosocialnih intervencij, ki obstaja že od leta 2007. Novo programsko obdobje kohezijske politike pomeni kakovostno reševanje problematike prepovedanih drog.

Deli naprej