Srečanje nacionalnih koordinatorjev za droge

Ministrstvo za zdravje je danes, 22. septembra 2021, v okviru predsedovanja Svetu EU, organiziralo strokovno srečanje o zgodnji preventivi in pomenu socialnega in čustvenega učenja. Posebna pozornost je bila namenjena posebnim izzivom, s katerimi se preventivni programi soočajo na področju prepovedanih drog, in izmenjavi najboljših praks, ki so nastale v času pandemije covida-19.

Poudarek srečanja, tako kot to velja za celotno slovensko predsedovanje horizontalni delovni skupini za droge, je bilo namenjeno krepitvi zgodnje preventive na področju prepovedanih drog. Zgodnja preventiva v primerjavi z zgodnjo intervencijo ni sistematično razvit koncept, zato smo na dogodku spodbudili širšo strokovno razpravo, kako ustrezno obravnavati to področje in podpreti njegov prihodnji razvoj. Zgodnja preventiva se v nasprotju z zgodnjo intervencijo ne osredotoča le na ranljivo populacijo, ampak na vse otroke v mladosti in mladostnike tako, da se ukrepi uvedejo, preden se razvijejo “nezdrave/nesocialne” navade in osebnostne lastnosti.

Zbrane sta z nagovorom pozdravila generalna direktorica Direktorata za javno zdravje Ministrstva za zdravje Republike Slovenije Vesna Kerstin Petrič in direktor Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) Alexis Goosdeel. Generalna direktorica Vesna Kerstin Petrič je poudarila: »Zgodnja preventiva v primerjavi z zgodnjo intervencijo ni sistematično razvit koncept, zato je današnji dogodek namenjen širši strokovni razpravi, kako v prihodnje ustrezno nasloviti področje in podpreti njegov razvoj. Nobena država sama ne more rešiti problema drog, potrebno je sodelovanje, izmenjava izkušenj, znanja in dobrih praks med vsemi državami članicami EU«.

Direktor EMCDDA Alexsis Goosdeel je poudaril: »Droge so dostopnejše in močnejše kot kadarkoli prej. Ne glede na njihov pravni status, sintetični ali naravni izvor je vedno več snovi, ki povzročajo odvisnost. Zasvojenosti postajajo kompleksnejše in lahko prizadenejo širši krog ljudi.  Skupaj s slovenskim predsedovanjem EU bomo spodbudili države članice EU h krepitvi na znanosti temelječi preventivnih programov in oblikovanju kritične mase strokovnjakov, kot je predvideno v EU Akcijskem načrtu na področju drog 2021–2025.«

Na srečanju so sodelovali koordinatorji EU s področja drog, nacionalni in mednarodni strokovnjaki, ki so razpravljali o zgodnji preventivi ter pomenu socialnega in čustvenega učenja. Med predavatelji sta slovenski strokovnjakinji Barbara Mihevc Ponikvar in Nives Letnar Žbogar z NIJZ predstavili preventivna uspešna programa: Zdravje v vrtcih in Prvih tisoč dni.

Doktor Marija Anderluh, vodja službe za otroško psihiatrijo na ljubljanski pediatrični kliniki, je predstavila dokazano učinkovit program za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok Neverjetna leta. Sanela Talić z inštituta Utrip in dr. Mišela Mavrič z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sta predstavili priporočila za spodbujanje socialnega in čustvenega učenja ter dobrega počutja učiteljev v šolah. Sodelujoči so se seznanili z delom in dobrimi praksami iz Portugalske in Francije, ki so jih predstavili Filipa Rogério in Lúcio Santos iz nevladne organizacje Arisco iz Portugalske in prof. Laurent Gerbaud z univerze Clermont-Auvergne iz Francije. Strokovnjak s področja preventive z EMCDDA, dr. Gregor Burkhart, je predstavil pomen preventive in zasvojenosti v otroštvu. Doktor Wadih Maalouf z Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) je govoril o mednarodnih standardih UNODC/WHO za preprečevanje uporabe drog in o socialno-čustvenem učenju v zgodnjem otroštvu. Vlogo nevladnih organizacij pri izvajanju kakovostnih posegov pri zmanjševanju povpraševanja po drogah je predstavila Mariangels Duch s civilnodružbenega foruma za droge (CSFD).

Udeleženci so se strinjali o izjemnem pomenu zgodnje preventive pri razvoju socialnih in čustvenih veščin otroka kot tudi staršev in širše družbe. Ugotovitve ter zaključki srečanja bodo vodilo za nadaljnje dejavnosti na področju zgodnje preventive tako na regionalni ravni kot tudi na svetovni ravni.

Deli naprej