Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Srečanje koordinatorjev, izvajalcev in partnerjev programa mreže mobilnih enot na področju drog – DROP

V ponedeljek, 16. decembra 2019, so se v Ljubljani na zadnjem letošnjem srečanju sestali predstavniki Mreže mobilnih enot na področju preprečevanja uporabe in zmanjševanja škode zaradi uporabe prepovedanih drog, ki deluje že od leta 2017 pod koordinacijo Ministrstva za zdravje in je sofinanciran iz evropskih kohezijskih sredstev.

Kot je dejal vodja programa dr. Jože Hren z Ministrstva za zdravje, z veseljem ugotavljamo, da so v dveh letih od vzpostavitve štirih popolnoma novih in nadgradnje šestih že obstoječih terenskih programov, namenjenih (nekdanjim) uporabnikom prepovedanih drog, predvidene projektne dejavnosti dobro utečene in se izvajajo na visokokakovostnem nivoju. Izpostavil je tudi dobro sodelovanje z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvom za notranje zadeve oziroma Policijo ter Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, ki vsak s svojimi pristojnostmi in strokovnimi kompetencami pomembno vplivajo na še učinkovitejše izvajanje programa.

V nizkopražnih programih je prav s tem programom dodan zdravstveni kader stabilno umeščen v socialno-varstvene time, kar pomeni, da uporabniki prepovedanih drog sedaj prejemajo celostno psihosocialno in zdravstveno obravnavo. To je izrazito dragocenega pomena, saj je bila prej na račun velike stigmatiziranosti uporabnikov zdravstvena oskrba pomanjkljiva ali pa je sploh umanjkala. V mobilnem laboratoriju se na nočni sceni, zlasti na večjih plesnih dogodkih, uspešno odvija testiranje psihoaktivnih snovi za preprečevanje zdravstvenih in drugih tveganj, povezanih z uporabo plesnih drog, in zaznava se vse večji interes za to storitev. V obeh terenskih programih nadomestnega zdravljenja odvisnosti od drog število uporabnikov iz meseca v mesec narašča. V obeh programih sta  se tudi uradno ustanovila Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (CPZOPD), tako da je v celotni nacionalni mreži sedaj že 21 centrov. Ključni rezultat obeh programov zdravljenja so stabilni uporabniki z več možnosti za vključevanje na trg dela in z višjo kakovostjo življenja. Programa zdravstvene in socialne rehabilitacije, namenjena uporabnikom, ki so uspešno prestali programe zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog, žanjeta veliko uspehe pri spodbujanju resocializacije in zaposlitvene reintegracije bivših uporabnikov ter preprečevanju tveganj za ponovni zdrs v odvisnost.

Mreža mobilnih enot se v slovenskem prostoru izkazuje kot zelo uspešen in potreben program, zato je eden ključnih ciljev poskrbeti za njegovo vzdržnost. Trenutno je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike financiranje programa zagotovljeno do konca leta 2022. Na Ministrstvu za zdravje si bodo v letu 2020 zato pospešeno prizadevali iskati vire, ki bi zagotovili delovanje mreže tudi po izteku programa.

Deli naprej