Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Slovenija izvoljena za članico Komisije OZN za droge za obdobje 2022-2025

Slovenija je bila v New Yorku izvoljena za članico Komisije Organizacije združenih narodov (OZN) za droge (UN Commission on Narcotic Drugs – CND) za obdobje 2022-2025.

Gre za prvo članstvo Slovenije v omenjeni komisiji, ki ga je na volitvah v Ekonomskem in socialnem svetu OZN podprlo 48 izmed skupno 54 članic ECOSOC. Izvolitev Slovenije pomeni priznanje njenemu dosedanjemu delovanju pri reševanju problematike drog ter hkrati pričakovanje, da bo Slovenija v CND igrala tvorno in dejavno vlogo. Slovenija bo kot članica Komisije poudarjala svojo zavezanost mednarodnemu pravnemu okviru glede drog, ki ga določajo tri konvencije OZN. Zagovarjala bo  krepitev prevencije in nujnost spoštovanja človekovih pravic pri naslavljanju globalne situacije na področju drog.

Komisija OZN za droge s svojimi ukrepi določa svetovno politiko na področju drog, ena izmed njenih pomembnejših dejavnosti pa je odločanje o obsegu nadzora nad drogami. S članstvom v tem telesu bo Slovenija lahko prispevala k iskanju celovitih rešitev na vse ključne dileme razvoja svetovne politike glede drog, kar vključuje tudi aktualne razprave o konoplji.

Deli naprej