Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Raziskava HBSC 2018: Vsak drugi 17-letnik je že uporabil konopljo

Petina mladostnikov, starih 15 let, in skoraj polovica 17-letnikov se je že srečala s konopljo, v zadnjem letu pa vsak šesti 15-letnik in vsak tretji 17-letnik, je pokazala zadnja raziskava Z zdravjem povezanega vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji za leto 2018, ki so jo izvedli na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Raziskava je del mednarodne raziskave HBSC in  prinaša vpogled v stanje na področju zdravja in z zdravjem povezanimi vedenji med slovenskimi 11, 13, 15 in 17-letniki. Omenjena mednarodna raziskava se izvaja na štiri leta, med 49 sodelujočimi državami pa je tudi Slovenija. Izsledki raziskave  poleg uporabe drog in drugih tveganih vedenj prikazujejo še stanje na področju zdravstvenih izidov, družine, šole, prijateljev, duševnega zdravja, življenjskega sloga in uporabe interneta in digitalnih tehnologij. Ob tem so iz raziskave razvidni tudi pozitivni in negativni trendi od 2002 do 2018.

Če pobliže pogledamo rezultate o zlorabi konoplje, lahko vidimo, da je v zadnjih 30 dneh konopljo uporabil vsak osmi 15-letnik in vsak peti 17-letnik, pri čemer med prvimi ni razlik med spoloma, medtem ko je pri 17-letnikih odstotek pomembno višji med fanti.

Zaskrbljujoče je, da je skoraj polovica 15-letnikov in dobrih 62 odstotkov 17-letnikov zatrdilo, da bi konopljo lahko pridobili zelo lahko v naslednjih 24 urah. Tako so menili tako fantje kot tudi dekleta. Prav tako je zaskrbljujoče, da se je v obdobju med leti 2014 in 2018 pomembno zvišal odstotek deklet, ki so v zadnjih 30 dneh uporabila konopljo, pri drugih kazalnikih pa ni bilo pomembnih sprememb.

 

Uporaba drugih drog med 17-letniki

V raziskavi so ugotavljali tudi, kakšna je uporaba drugih prepovedanih drog. Na ta vprašanja so odgovarjali le 17-letniki. Izsledki so vse prej kot spodbudni, saj se je izkazalo,  da je kadarkoli v življenju uporabljalo ekstazi in MDMA4,5 % vprašanih, MDMA, pomirjevala, poživila ali protibolečinska zdravila z namenom zadevanja 4,4 %, različne gobice 4,2 %, kokain 4,1 %, amfetamine 3,8 %, lepilo ali druga hlapila 3,6 %, če naštejemo samo najpogosteje uporabljene snovi. Heroin je v tej starostni skupini uporabilo 0,8 % vprašanih. Med spoloma ni pomembnih razlik v odstotkih uporabnikov heroina in zdravil, pri vseh drugih prepovedanih drogah pa so odstotki pomembno višji med fanti kot dekleti. Trenda v uporabi drugih prepovedanih drog kadarkoli v življenju ni možno prikazati, saj je bilo to vprašanje v tej obliki prvič zajeto v raziskavo.

Celotno raziskavo si lahko ogledate na spletni strani NIJZ.

 

Raziskavo je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje. HBSC je mednarodna raziskava, ki poteka v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo. Mednarodna koordinatorica za leto 2018 je bila Joanna Inchley University of Glasgow, Škotska; vodja baze podatkov pa Oddrun Samdal, University of Bergen, Norveška.

Seznam vseh sodelujočih raziskovalcev je objavljen na wwww.hbsc.org.

Deli naprej