Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Prepovedane droge poskusil vsak šesti Slovenec

 

Univerzalnega vzorca uporabnikov konoplje, ki bi bil v pomoč pri zmanjševanju odstotka uporabnikov, ni. Statistika kaže na znatne socialno-ekonomske neenakosti v njeni uporabi. Podatki kažejo, da katero izmed prepovedanih drog (najbolj razširjena je konoplja, sledijo ekstazi, kokain in heroin) preizkusi vsak šesti Slovenec.  Največ  verjetnosti, da bodo z uporabo prepovedanih drog tudi nadaljevali, pa so mladi v starostnem razredu med 15 in 34 let in z nižjim socialno-ekonomskim položajem. 

Med uporabniki konoplje je več moških, kot žensk. Začetek uporabe konoplje sovada s končanjem srednje šole in vstopom na fakulteto oz. trg dela, nekje med 18 in 22 leti. Med 15,8 % tistih, ki jo poskusijo, je kar 72 % takšnih, ki uporabo konoplje  opusti.

Pri uporabi prednjači kajenje, konoplja se pogosto meša tudi s tobakom. Uporabljajo se posušeni cvetovi in listi, kot konopljina smola (hašiš) ali kot hašiševo olje. O odvisnosti govorimo, ko jo uporabnik uživa 20 dni ali več v zadnjem mesecu. Po podatkih EMCDDA je takšnih Evropejcev 1 %.

Deli naprej