Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

Zdravniki primarne ravni so glavni predpisovalci

Opioidnih analgetikov kot že rečeno ni možno dobiti drugače kot na zeleni recept. Kot kažejo podatki, jih predpisujejo zdravniki različnih strok. V njihovi pristojnosti je tudi, da ugotovijo indikacijo in se odločijo tako za vrsto zdravila kot za ustrezen odmerek, število odmerkov na dan in dolžino zdravljenja. Opioidi povzročijo, da bolečine popustijo, a ker različni ljudje različno reagirajo, je še kako pomembna titracija odmerka, za kar bi si zdravniki morali vzeti več časa. Žal se tudi pri nas dogaja, da ljudje umirajo zaradi prevelikih odmerkov opioidov.

In v katerih vejah medicine zdravniki predpišejo največ analgetikov? Kot kažejo podatki, so na vrhu lestvice zdravniki družinske in splošne medicine, sledijo jim splošni kirurgi, internisti, specialisti medicine dela, prometa in športa ter ortopedi. Ker so družinski in splošni zdravniki prvi, h katerim gremo ob kakršnih koli težavah, tovrstna razporeditev ne preseneča.

Ob tem se postavi tudi vprašanje, kdo je večji porabnik analgetikov, moški ali ženske. Kot pove doc. dr. Tatja Kostnapfel, je to odvisno predvsem od starostnega obdobja. Podatki namreč kažejo, da do štiridesetega leta starosti več analgetikov porabijo moški, medtem ko so po štiridesetem letu ženske večje porabnice zdravil iz te skupine, s tem da poraba narašča skupaj z naraščanjem starosti. V starosti nad 75 let so ženske v lanskem letu dobile skoraj dvakrat več opioidnih zdravil kot moški. Razlogov za to je več, vsekakor pa moramo imeti v mislih tudi to, da ženske živijo dlje od moških.

 

 

Vir: Poraba ambulantno prepisanih zdravil v Sloveniji v letu 2018. (Ur. T. Kostnapfel, T. Albreht); objava na spletni strani: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/poraba_zdravil_2018.pdf ter baza NIJZter baza NIJZ.

 

 

Deli naprej