Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Področje obvladovanja prepovedanih drog smo predstavili hrvaškim kolegom

Predavatelji in slušatelji srečanja

Na srečanju v Ljubljani, 19. aprila 2023, so bili predstavljeni programi na področju prepovedanih drog v Sloveniji: sistem zgodnjega opozarjanja (angleško Early warning system – EWS), testiranje drog in odkrivanje novih psihoaktivnih snovi, uvajanje zdravila nalokson za prvo pomoč ob predoziranju in o zdravljenju in obravnavi odvisnosti s poudarkom na uporabi novih tehnologij.

Slovenija in Hrvaška imata na področju prepovedanih drog dolgoletno bogato in raznovrstno sodelovanje. Za še boljše sodelovanje, predvsem za predstavitev programov na tem področju, ki jih izvajamo v Sloveniji, smo v Ljubljani organizirali srečanje strokovnjakov s področja prepovedanih drog, katerega se je udeležilo okoli 40 strokovnjakov iz obeh držav; predstavniki ministrstva za zdravje in nacionalnega inštituta za javno zdravje obeh držav, predstavnik Hrvaškega sabora dr. Ivan Ćelič, predstavniki Ministrstva za notranje zadeve RS, zdravniki Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo, predstavnikov nevladne organizacije DrogArt in drugih. Po dogodku smo gostom iz Hrvaške omogočili ogled Centra za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (CZOPD), DrogArt in Klinike za toksikologijo.

Državna sekretarka Azra Herceg je v uvodnem nagovoru pozdravila meddržavno sodelovanje in predstavila slovensko zdravstveno reformo ter opisala spremembe in razvoj, ki že potekajo tudi na področju prepovedanih drog. »Glede zakonodaje lahko povem, da trenutno pripravljamo spremembe in dopolnitve Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Pripravili smo tudi že osnutek Zakona o gojenju in prometu s konopljo za medicinske namene. V nekaj tednih bomo ponovno pričeli postopek dopolnjevanja Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog z umestitvijo nekaterih novih psihoaktivnih snovi na seznam prepovedanih drog. Nenazadnje,  Vlada RS je v razpravo v Državnem zboru že poslala tudi predlog novega Nacionalnega programa na področju drog, ki zajema obdobje od leta 2023 do 2030. Verjamemo, da bo ta dokument potrjen pred poletnimi počitnicami in bo okrepil naše delovanje tako znotraj države kot v mednarodni skupnosti.«

Pohvalila je dobro dvostransko sodelovanje tudi v okviru Pompidoujeve skupine pri Svetu Evrope. Sodelovanje se je od leta 2011, ko smo v Sloveniji gostili srečanje na področju prepovedanih drog na visoki ravni (t .i. High-Level Event) za države jugovzhodne Evrope, že zelo razvejalo ter prispeva k ohranjanju in krepitvi sodelovanja med vsemi državami v regiji na področju prepovedanih drog.

Predavatelji in slušatelji srečanja

Hrvaške strokovnjake je pozdravila tudi Vesna Marinko, vodja Sektorja za krepitev zdravja in preprečevanje odvisnosti, ki je na kratko orisala delo ministrstva. »Ministrstvo za zdravje je v naši državi tisti resor, ki nosi zakonodajno in strateško vlogo ter koordinacijo na področju prepovednih drog kot tudi na področju alkohola in tobaka. Zato pridobivamo ogromno podatkov in informacij z vseh omenjenih vsebinskih področij ter jih skušamo v dogovoru in z usklajevanjem z vsemi relevantnimi deležniki oblikovati v politike in ukrepe, ki bodo celoviti, smiselni, uravnoteženi in utemeljen na znanstveno preverjenih dejstvih.«

Sodelovanje z izvajalci in raziskovalci je predstavila na primeru novega predloga nacionalnega programa na področju drog, ki je v fazi začetka parlamentarne obravnave. »Podatki, ki jih imamo, in dinamični dialog z različnimi izvajalci so privedli do vključitve dveh pomembnih dodatnih vsebinskih poglavij v novo strateško perspektivo. Gre za področje preprečevanja pitja alkohola in za področje obvladovanja prometne varnosti. Pogosto ali celo praviloma se prepovedane droge zlorabljajo skupaj z alkoholom, negativne posledice obojega pa se lahko manifestirajo v prometnih nesrečah.«

Prioritetni področji v prihodnjem obdobju sta še zgodnja preventiva, kjer smo bili angažirani v okviru Komisije Organizacije združenih narodov (OZN) za droge, ko smo v lanskem letu v obravnavo predlagali resolucijo na to temo, in krepitev razvoja programov zmanjševanja škode.

»Zelo pomembna prioriteta v zadnjih nekaj letih v okviru razvoja novih programov zmanjševanja škode pa je zmanjševanje števila primerov smrti zaradi drog. Podatki v zadnjem obdobju žal kažejo na poslabšanje. Uporabniki drog se starajo, kar prinaša nove zaplete, s tem pa tudi potrebe po bolj specializiranih programih. Zaradi navedenega smo na ministrstvu zadnjih šest let vodili poseben projekt, ko smo z mrežo mobilnih programov želeli številne storitve, ki se lahko izvajajo v stacionarnih enotah, še približati različnim uporabnikom. Med temi storitvami so testiranje drog, ki so lahko nove psihoaktivne snovi, kot tudi tradicionalnih drog ter mobilni ambulanti, ki lahko substitucijska zdravila pripeljeta prav do uporabnikov. Med ukrepi pa smo posebej podprli tudi vzpostavitev programa, ki preprečuje zaplete ob predoziranju, nalokson za domov«, je še povedala Marinkova.

Marinkova je zaključila z načelnim prepričanjem, ki je v naši državi že krepko uveljavljeno. »Gre za zavedanje, da mora biti obravnava problematike zasvojenosti celovita, uravnotežena, multidisciplinarna, nenehna ter dostopna vsem, ki pomoč potrebujejo. Izključevanja ne sme biti. Upoštevati je treba pravice vseh, vključno z uporabniki prepovedanih drog, ukrepi pa morajo biti utemeljeni na javnozdravstvenih načelih« in povabila slovenske kolege k predstavitvi programov, izkušenj, dosežkov in izzivov ter vseh aktivnosti, ki jih izvajamo.

Predstavljeni programi, ki jih izvaja DrogArt in druge predstavitve so bili hrvaškim strokovnjakom zelo zanimivi in po vsaki predstavitvi se je razvil pogovor s podrobnejšimi vprašanji o možnostih in načinih  izvajanja, razvili so se pogovori o primerjavi izvajanja aktivnosti na področju prepovedanih drog na terenu.

Deli naprej