Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Osnutek Akcijskega načrta na področju prepovedanih drog za obdobje 2024 – 2025

slika objavljenega besedila o javni razpravi

V akcijskem načrtu so podrobneje opredeljeni in operacionalizirani posamezni cilji, ki so zapisani v Resoluciji o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog za obdobje 2023–2030, načini njihovega uresničevanja in konkretne naloge posameznih nosilcev za uresničevanje tega dokumenta. Vsebinska podlaga za pripravo akcijskega načrta je torej resolucija ter prioritete in možnosti posameznih resorjev in nevladnih organizacij, ki so nosilci izvajanja tega akcijskega načrta.

Javna razprava poteka od 15. decembra 2023 do vključno 5. januarja 2024.

Akcijski načrt na področju prepovedanih drog 2024 – 2025

Predloge in pripombe k osnutku sprejemamo na priloženem  obrazcu za dajanje pripomb na javno razpravo .

Deli naprej