Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nacionalno poročilo o stanju na področju prepovedanih drog v Sloveniji za leto 2016

Nacionalni inštitut za javno zdravje je predstavil obsežno poročilo o stanju na področju prepovedanih drog v Sloveniji. Dotaknil se je tako politike in zakonodaje na tem področju, raziskovanja uporabe prepovedanih drog, preventive, zdravljenja in obravnave.

Dokument, ki obsega kar 61 strani, govori o uporabi drog, ki je po podatkih raziskave ESPAD v zadnjih desetih letih poskočila za nekaj več kot 10 odstotkov, preventivi, posledicah uporabe drog ter socialni izključenosti odvisnikov. Govora je tudi o heroinu in metadonu, ki sta najpogostejša povzorčitelja smrti med odvisniki. V zadnjem desetletju beležijo tudi porast vstopa v zdravljenje zaradi težav s konopljo.

Več si lahko preberete na: http://www.nijz.si/sl/nacionalno-porocilo-2016-o-stanju-na-podrocju-prepovedanih-drog-v-sloveniji

Publikacija: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/stanje_na_podrocju_prepovedanih_drog_v_sloveniji_2016.pdf

Deli naprej