Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Mobilne enote tudi za uporabnike z zdravstvenimi težavami in na plesnih zabavah

V zadnjih desetih letih, odkar Ministrstvo za zdravje (MZ) izvaja program zmanjševanja povpraševanja po drogah z vozili, prirejenimi za terensko delo, so izvajalci izvajali storitve za vsaj 1.000 uporabnikov, po Sloveniji pa prevozili več kot 1,6 milijona kilometrov. Zaradi potrebe po novih vozilih je s pomočjo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 ministrstvo pridobilo sredstva za izvedbo programa Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot.

Glavni namen programa je zagotovitev celostnega izvajanja preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog in novih psihoaktivnih snovi. Del tega je tudi nadgradnja obstoječe mreže mobilnih enot, izpopolnitev kadrovske strukture z diplomiranimi zdravstvenimi delavci in diplomiranim kemikom ter razvoj novih storitev in programov v mobilnih enotah.

Vzpostavili so se tudi pogoji za boljše sodelovanje in povezanost socialnih in zdravstvenih služb, s tem pa se je izboljšala učinkovitost storitev in celostna obravnava uporabnikov. Med glavnimi cilji so informiranje, svetovanje, zgodnja detekcija in intervencija pri uporabnikih prepovedanih drog in novih psihoaktivnih snovi. V mobilnih enotah ponujajo zamenjavo igel in sterilnega pribora, zagotavljajo substitucijsko zdravljenje, vzpostavljajo stik z uporabniki in so na voljo na sicer deficitarnih območjih.

Prednost mobilnih enot so tudi tereni, kjer se zbirajo mladi uporabniki prepovedanih drog in novih psihoaktivnih snovi. Na udaru so plesne zabave, kjer mobilni laboratorij lahko anonimno testira vzorce snovi s povratnimi informacijami, kaj snov vsebuje in kaj ne, s čimer se zmanjša tveganje za uporabnike. Prav tako mobilne enote zagotovijo prilagojeno obravnavo za uporabnike z raznovrstnimi problemi in zdravstvenimi težavami, ki težje dostopajo do institucionalnih in nevladnih programov pomoči.

Deli naprej