Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Mednarodna konferenca o okrevanju in zdravljenju odvisnosti

prisotni v dvorani

V želji po razvoju novih storitev in krepitvi področja pomoči ljudem, ki so odvisni od prepovedanih drog, je ministrstvo v sodelovanju z Dunajskim odborom nevladnih organizacij (VNGOC) v Ljubljani organiziralo mednarodno konferenco.

V uvodnem nagovoru ob pričetku konference se je Vesna Marinko, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje, zahvalila Vienna NGO Committee on drugs in predsedniku tega odbora Mateju Koširju, ki je s pobudo za ta dogodek omogočil, da se pri nas srečajo strokovnjaki iz področja odvisnosti, ki delujejo v okviru nevladnih organizacij  iz celotne Evrope. Zahvalila se je tudi predavateljem, strokovnjakom s področja okrevanja in zdravljenja iz celotne Evrope, ki prihajajo iz akademskih vrst in prakse, iz zdravstvenih in socialnih ustanov, vsi pa delujejo na področju drog in zasvojenosti: profesorju Davidu Bestu, Borislavu Goiću, Oriol-u Esculies-u in dr. Andreju Kastelicu.

Sodelujoče je nagovorila: »Na Ministrstvu za zdravje si prizadevamo za stalen razvoj storitev pomoči odvisnim od prepovedanih drog, pri čemer je izrednega pomena, da načrtovani ukrepi temeljijo na najnovejših znanstvenih odkritjih in pristopih.« Prav v tem trenutku na ministrstvu na podlagi Resolucije o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2023–2030 usklajujemo akcijski načrt, v katerem načrtujemo razvoj storitev v naslednjih dveh letih.

»Tokratna resolucija posebej izpostavlja področje celovite obravnave in zdravljenja odvisnosti. Naj povem, da tokrat prvič Resolucija obravnava tudi druga področja, kot so na primer alkohol, prometna varnost in problematika nekemičnih oziroma vedenjskih zasvojenosti. Z resolucijo želimo področje odvisnosti vzpostaviti kot celostno področje, kar bo omogočalo tudi boljšo obravnavo ljudi, ki imajo težave z odvisnostjo in tesnejšo povezanost med različnimi sektorji in službami«, je povedala Vesna Marinko in nadaljevala: »V resoluciji in akcijskem načrtu so predvideni ukrepi namenjeni razvoju vseh kakovostnih programov, od preventive, zmanjševanja škode, do celovitega okrevanja. V prihajajočih letih si želimo posebno pozornost posvetiti tudi preventivi, ki je v zadnjih letih v znanosti dosegla velik preboj. To nam omogoča, da tudi preventivo lahko načrtujemo na podlagi ukrepov, ki so dokazano učinkoviti«.

Pri načrtovanju ukrepov se na ministrstvu redno usklajujemo z različnimi akterji, kar nam omogoča, da so ukrepi strokovni, celoviti in da temeljijo na potrebah ljudi, za katere razvijamo storitve. »Prav zato mi je v veselje, da se je torkov dogodek, ki je bil namenjen evalvaciji Ministrske deklaracije UNODC s strani civilne družba, odvil v Sloveniji. Tovrstni dogodki so izrednega pomena, saj nam je na ta način omogočeno lažje sodelovanje in vpliv na širše mednarodne politike, ki kljub njihovi abstrakciji na koncu vplivajo na življenja vseh nas«.

V naslednjih letih na Ministrstvu za zdravje na področju prepovedanih drog načrtujemo krepitev in širitev storitev, ki jih izvajajo Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog. »Pri tem se bomo trudili ohranjati in širiti geografsko razvejano mrežo storitev, ki je ljudem dostopna ne glede na kraj bivanja. Zasledovali bomo načela kontinuirane in celostne oskrbe, interdisciplinarnega sodelovanja in timskega dela, z novimi storitvami pa se bomo skušali odzivati tudi na spreminjajoče se trende uporabe drog med mladimi,« je povedala Marinko.

prisotni v dvoraniV lanskem letu je ministrstvo izvedlo nadzore nad Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog. “Ugotovili smo, da je stanje storitev pomoči v okviru teh centrov dobro, hkrati pa so nam pregled stanja, aktivnosti centrov in pogovori z zaposlenimi dali dober vpogled v stanje na terenu in izhodišča za nadgradnjo”, je povedala Vesna Marinko.

Osrednja tema konference okrevanje, je paradigma, ki pri pomoči odvisnim od drog zahteva upoštevanje bioloških, psiholoških in družbenih vidikov odvisnosti ter njihovo prepletenost. »Prav to je pristop, ki si ga želimo razvijati in krepiti tudi pri nas. Zato verjamem, da nam bodo današnje predstavitve omogočile širok vpogled v dobre prakse iz tujine ter poglobile različna znanja in razumevanje odvisnosti, ki ga boste lahko uporabili pri svojem delu v praksi«, je prisotne v uvodu konference nagovorila Marinko in zbranim zaželela uspešno delo na konferenci in v prihodnje.

prisotni v dvorani

Mednarodno konferenco o okrevanju in zdravljenju odvisnosti smo organizirali v sodelovanju z Dunajskim odborom nevladnih organizacij (VNGOC) v okviru evropskega projekta »Vzpostavitev stične točke za načrtovanje, razvoj, koordinacijo in spremljanje pilotnih programov na področju prepovedanih drog in prepovedanih snovi v športu (Stična točka)”, katerega cilj je podpreti razvoj novih programov in storitev na področju odvisnosti, ki ohranjajo in krepijo zdravje vseh ter omogočajo boljše vključevanje uporabnikov prepovedanih drog v družbo.

Deli naprej