Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Svetovno poročilo o drogah 2018

Urad združenih narodov za droge (UNODC) je v začetku poletja objavil Svetovno poročilo o drogah 2018.  Poročilo med drugim ugotavlja, da postaja zloraba zdravil poleg zlorabe opioidov glavna grožnja za javno zdravje in varnost, saj povzroča največ škode in predstavlja kar 76 % smrtnih žrtev med uporabniki drog v svetovnem merilu. Zaseg nelegalno pridobljenih ali proizvedenih farmacevtskih opioidov je v svetu v letu 2016 znašal 87 ton, kar je približno enako količini zaseženega heroina v istem letu.

Od leta 2016 do 2017 je svetovna proizvodnja opija narasla za 65 % na 10.500 ton, kar je najvišja ocena, ki jo je UNODC zabeležil od začetka spremljanja svetovne proizvodnje na začetku 21. stoletja. Zvišanje je tudi rezultat znatnega povečanja pridelave opijskega maka v Afganistanu. Globalna proizvodnja kokaina v letu 2016 je dosegla najvišjo raven.  Ocena letne proizvodnje znaša 1,410 ton. Večina kokaina prihaja iz Kolumbije, poročilo pa tudi navaja, da se Afrika in Azija vse bolj uveljavljata kot središči za trgovino in uporabo kokaina. Konoplja še naprej ostaja  najbolj razširjena droga. Ocene kažejo, da je to drogo vsaj enkrat v letu 2017 uporabilo 192 milijonov ljudi. Število uporabnikov konoplje se v svetovnem merilu še naprej povečuje. Podatki še kažejo, da se je število uporabnikov drog povečalo za približno 16% v desetletju od leta 2006, kar odraža primerljivo povečanju svetovnega prebivalstva.

Podatki kažejo, da se trgi z drogami širijo, pri čemer proizvodnja kokaina in opija dosegata absolutno rekordni ravni. V svetovnem merilu je v 2016 droge vsaj enkrat v letu poizkusilo 275 milijona ljudi, kar predstavlja 5,6 % svetovnega prebivalstva v starosti 15-64 let. Najbolj ranljiva skupina še vedno ostajajo mladi. Globalno se je število smrti zaradi drog med leti 2000 in 2015 povečalo za 60% odstotkov. 

Svetovno poročilo o drogah 2018 si lahko v celoti preberete TUKAJ

Deli naprej