Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

7. Slovenska konferenca o zdravljenju odvisnosti

V Ljubljani je bila 6. in 7. marca že 7. Slovenska konferenca o zdravljenju  odvisnosti, ki jo je organiziral SEEAnet (South Eastern European and Adriatic Addiction Treatment Network). Konference se je udeležilo preko sto udeležencev iz vse Slovenije, predstavnikov različnih služb in sektorjev. Predavatelji so odprli številna vprašanja, s katerimi se srečujejo pri svojem delu z odvisniki od drog.

Prvi dan je bil tako namenjen problematiki nasilja nad zdravstvenimi delavci, medtem ko so se drugi dan seznanili s porabo predpisanih opioidov v Sloveniji in EU, umrljivostjo zaradi kokaina, detoksikacijo pacientov, ki so odvisnih od GHB/GBL, ki je razmeroma nova droga. Z zanimanjem sta bila sprejeta tudi dva projekta novejšega datuma, in sicer predstavitev dela projekta  mobilne enote za zdravstveno rehabilitacijo uporabnikov prepovedanih drog in novih psihoaktivnih substanc, ki se je izkazal za zelo potrebnega in uspešnega, ter projekt PODN, ki prepoznava odvisnosti, duševne motnje in nasilje nad nosečnicami in porodnicami.

Zelo živahna razprava se je razvila v sklopu, v katerem so predavatelji predstavili delo z uporabniki prepovedanih drog v zaporih, zlasti v delu, ki je ponujal alternativno kaznovanje uporabnikov drog. Veliko zanimanja in pohval je bila deležna predstavitev dela z zasvojenimi v reintegracijskem centru.

V zadnjem delu konference so predavatelji načeli tematiko uporabe vse bolj razširjenega dopinga v športu.

 

Deli naprej