Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Monografija Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot

Projekt »Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog« se s koncem maja 2023 zaključuje.

Osnovni cilj projekta je bil nadgraditi in razširiti usklajen sistem mreže mobilnih enot na državni ravni, ki bo povezoval zdravstveno-varstvene in socialno-varstvene storitve ter organizacije, namenjene ljudem, ki uporabljajo droge. Poleg tehnične nadgradnje mobilnih enot, ki so namenjene zagotavljanju storitev nizkega praga, smo v okviru projekta vzpostavili tudi mobilni enoti oziroma ambulanti, v katerih se izvaja nadomestno zdravljenje, dve enoti za zagotavljanje storitev visokega praga ter mobilni laboratorij za testiranje novih psihoaktivnih snovi na terenu.

V okviru projekta smo v organizacijah, ki se ukvarjajo z zmanjševanja škode zaradi prepovedanih drog in organizacijah socialne rehabilitacije in preventive zagotovili tudi zdravstveni kader za delo na terenu, kar je pomembno razširilo obravnavo, ki sedaj omogoča tudi zdravstveno obravnavo ljudi, ki uporabljajo droge.

Ponosni smo, da smo v tem času dosegli vse zastavljene cilje in tako pripomogli k reševanju problematike.

Ob koncu projekta smo izdali Monografijo Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot, v kateri podrobno predstavljamo izvedbo samega projekta, dosežene cilje ter poglede organizacij, ki so v projektu sodelovale.

 

Deli naprej