Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

13. Nacionalna konferenca Skupaj zmoremo več

V novembru, mesecu preprečevanja zasvojenosti,  je bila na Otočcu tradicionalna, tokrat že 13. Nacionalna konferenca »Skupaj zmoremo več – Zgodnje izkušnje in pot v odraslost«, ki jo je Nacionalni inštitut za javno zdravje organiziral v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Strokovnjaki z različnih področij osvetlili problematiko zasvojenosti med mladimi in razpravljalio tem, kateri so dejavniki tveganja v otroštvu, ki pomembno vplivajo na možnost razvoja zasvojenosti v odrasli dobi. V povezavi s tem so bili zlasti zanimivi izsledki nacionalne ankete, ki jo je na vzorcu skoraj pet tisoč odraslih (18-75-letnih) prebivalcev/-k Slovenije skupaj z ekipo sodelavcev izpeljala prof. dr. Metka Kuhar s FDV in s katero je ugotavljala povezave med različnimi vrstami obremenjujočih izkušenj v otroštvu, varovalnimi dejavniki in različnimi življenjskimi izidi v odraslosti. Kot so pokazali izsledki raziskave, imajo osebe, ki so bile v otroštvu in/ali mladosti izpostavljene čustvenemu, fizičnemu ali spolnemu nasilju, če so živele v nefunkcionalnem okolju ali so bile zanemarjane, v primerjavi s tistimi, ki tega  doživele, med drugim kar tri do šestkrat višje tveganje za razvoj tveganega seksualnega obnašanja, duševnih motenj, alkoholizma in kar sedemkrat več možnosti, da se bodo zatekli k uporabi prepovedanih drog, storili samomor, postali žrtev nasilja ali pa storilec/-ka.

Mateja Petric iz Posvetovalnice za učence in starše se je dotaknila stisk, s katerimi se srečujejo mladi in z njimi njihovi starši v današnjem času. Izpostavila je zlasti čustvene in učne težave, nizko samopodobo, vrstniški pritisk, neurejeno domače okolje in neučinkovito, neljubečo vzgojo.

Vanja Žmak z NIJZ je predstavila razvoj deviantnosti pri mladostniku, Gašper Grobelšek, specialist otroške in mladostniške psihiatrije, pa je prikazal znanstveno ozadje rasti, razvoja in zorenja možganov ter razvoja odvisnosti.

Na konferenci je bilo predstavljeno tudi zadnje evropsko poročilo o drogah, v katerem so  tudi podatki za Slovenijo.

Udeležencem je bila v sklopu konference na voljo tudi tržnica znanja, na kateri so se predstavili predstavniki nevladnih organizacij in društev, ki se pri svojem delu srečujejo s področjem različnih zasvojenosti.

Deli naprej