Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Lokalne akcijske skupine (LAS) so bile ustanovljene v občinah kot strokovni posvetovalni organ županov in občinskih mestnih svetov, lahko pa tudi v sklopu mladinskih centrov, društev ali javnih zavodov. Imajo koordinativno vlogo pri izvajanju Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog 2014 – 2020. Usklajujejo ukrepe in aktivnosti s področja drog na ravni posameznih občin.