Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Programi, ki vključujejo preprečevanje tveganj in težav v zvezi z uporabo drog in drugimi zasvojenostmi, zmanjšanje socialne škode, ki jo povzroča uporaba drog ter zmanjševanje števila zasvojenih so programi, ki se odvijajo v dnevnih centrih, terapevtskih skupnostih, komunah in pisarnah za svetovanje in informiranje.

Celoten seznam sofinanciranih večletnih programov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti lahko najdete TUKAJ.
Seznam sofinanciranih programov Ministrstva za zdravje za obdobje 2017-2019 pa TUKAJ.


PROGRAMI SOCIALNE REHABILITACIJE ZASVOJENIH

Program Naslov E-pošta Telefon
Center za socialno delo Kranj – Program za pomoč in terapijo zasvojenih Slovenski trg 1, 4000 Kranj gpcsd.kranj@gov.si 04 256 87 81
Društvo Projekt Človek – Projekt Človek Malenškova 11, 1000 Ljubljana projekt.clovek1@siol.net 01 542 37 46
Društvo za delo z mladimi v stiski “Žarek” Cesta Maršala Tita 78a, 4270 Jesenice info@drustvo-zarek.si 040 790 345
Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti »Zdrava pot« Krekova 12a, 2000 Maribor zdrava.pot@email.si 02 251 14 28
Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam “Pomoč” Ulica 1. maja št. 1, 6210 Sežana poind@siol.net 05 730 21 20
Društvo “POT” – pomoč zasvojenim od nedovoljenih drog in njihovim bližnjim Levstikova ulica 3, 6250 Ilirska Bistrica pot@kabelnet.net 05 70 06 25
Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper Ljubljanska 6, 6000 Koper drustvo_svit@t-2.net 05 626 00 11
JZ Socio – terensko delo z odvisniki od prepovedanih drog Kocenova ulica 8, 3000 Celje zasvojenosti.socio@gmail.com 03 492 40 42
“UP” Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana drustvo.up@siol.net 01 434 25 70
Zavod Pelikan Karitas – Program pomoči in celodnevnega bivanja za zasvojene Litijska cesta 24, 1000 Ljubljana pelikan@karitas.si 01 548 03 63
Zavod VIR –preprečevanje odvisnosti in rehabilitacija uporabnikov drog Vrunčeva 9, 3000 Celje zavod.vir@siol.net 03 490 00 24
Združenje DrogArt – Preprečevanje škodljivih posledic plesnih drog med mladimi Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana info@drogart.com 01 439 72 70
Nacionalni inštitut za javno zdravje – Center za preprečevanje odvisnosti Maribor Ljubljanska 4, 2000 Maribor info.cpo@nijz.si 02 332 72 51
Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma Hacquetova ulica 9, 1000 Ljubljana drustvo.stigma@siol.net 01 430 12 00
ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje Belokranjska ulica 2, 1000 Ljubljana info@sent.si 01 230 78 37
ARS VITAE – društvo za pomoč odvisnim od nedovoljenih drog Mostovi Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj ars.vitae.si@gmail.com 031 519 902
Društvo Srečanje – pomoč odvisnikom in njihovim družinam Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto drustvo.srecanje@gmail.com 051 367 497
Društvo za pomoč in samopomoč Želva – Dnevni center za mladostnike, ki uživajo drogo in njihove svojce Levstikova 15, 3310 Žalec dzelva-eureka@s5.net 03 710 35 23
Združenje Bonding psihoterapevtov Slovenije; inovativni visokoprazni program za abstinente in njihove bližnje osebe Škocjan 46a, 6000 Koper bogdan.polaner@zbps.si 041 798 046

 

MREŽA POGRAMOV ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE, PRIKRAJŠANE ZA PRIMERNO DRUŽINSKO ŽIVLJENJE TER MREŽA PROGRAMOV, NAMENJENIH OTROKOM IN MLADOSTNIKOM S TEŽAVAMI V ODRAŠČANJU

 

Program Naslov E-pošta Telefon
Zveza prijateljev mladine Slovenije, nacionalna mreža TOM Dimičeva 9, 1000 Ljubljana  zdenka.svaljek@zpms.si 01 239 67 17
Center za socialno delo Ilirska Bistrica – Dnevni center Sonček Levstikova 3, 6250 Ilirska Bistrica gpcsd.ilirs@gov.si 05 711 01 40
Center za socialno delo Kranj – Škrlovec, dnevni center za mlade in družine Slovenski trg 1, 4000 Kranj  gpcsd.kranj@gov.si 04 23 73 515
Center za socialno delo Ljubljana Moste – Polje, skupnostni program za mlade Ob Ljubljanici 36a, 1000 Ljubljana  marjan.voncina@gov.si 01 520 64 42
Center za socialno delo Ljubljana Vič – Rudnik – Mladinsko središče VIČ – integracija socialno izključenih otrok in mladostnikov Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana  gpcsd.ljvic@gov.si  01 252 77 69
Društvo center za pomoč mladim – Svetovalnica za mlade s podpornimi programi Ljubljana Kersnikova 4, 1000 Ljubljana  ursa.rozman@guest.arnes.si  01 438 22 10
Društvo za preventivno delo – Mladinske delavnice Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana  drustvo.pd@guest.arnes.si 01 426 95 61
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto – Dnevni center za otroke Rozmanova ulica 30, 8000 Novo Mesto  drpd_nm@siol.net  07 39 39 277
Zavod MISSS – Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije Kunaverjeva 2, 1000 Ljubljana preventiva@misss.org  01 510 16 70
Center za socialno delo Koper, Dnevni center za otroke in mladostnike Koper – PetKA Cankarjeva ulica 6, 6000 Koper  gpcsd.koper@gov.si  05 66 34 550
Center za socialno delo Tržič – Mladinski center Tržič Usnjarska ulica 3, 4290 Tržič  gpcsd.trzic@gov.si  04 59 71 200
Center za socialno delo Škofja Loka – Dnevni center za otroke in mladostnike DC Partizanska cesta 1d, 4220 Škofja Loka  gpcsd.skofj@gov.si  04 51 70 100
Zavod Salesianum – Skala – Mladinska ulična vzgoja Rakovniška 6, 1001 Ljubljana  salesianum@salve.si  041 798 557
Center za socialno delo Postojna – Dnevni center za otroke in mladostnike Postojna Novi trg 6, 6230 Postojna dc.postojna@gmail.com 05 700 12 00
Škofijska Karitas Koper – Popoldan na cesti Skalniška 1, 5250 Solkan karitas.koper@rkc.si  05 33 00 233
Društvo Koroški medgeneracijski center – Mladinski programi in prostovoljsko delo mladih Trg svobode 20, 2390 Ravne na Koroškem  kmc@ktv-ravne.net  02 828 08 80
Ljudska univerza Radovljica – Mladinski dnevni center Kamra Kranjska 4, 4240 Radovljica  lur.info@guest.arnes.si  04 537 24 00
 Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi; Marenberški mladinski kulturni center  Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi  info@sktmradlje.si  02 877 32 88
 Center za socialno delo Maribor – Pika, dnevni center  Zarebška cesta 72, 2000 Maribor  gpcsd@gmail.com  02 250 66 00
Center za socialno delo Idrija – Dnevni center za otroke in mladostnike Idrija Vojkova 2a, 5280 Idrija gpcsd.idrij@gov.si 05 373 46 00
Študijsko-raziskovalni center za družino – Informacijski svetovalni program za otroke in mladostnike Dvor 12, 1210 Ljubljana-Šentvid info@srcdljubljana.com 040 508 785
Društvo MOZAIK – Pisane sanje Adamičeva 7, 1293 Grosuplje drustvo.mozaik@gmail.com 031 316 137
Center za socialno delo Ruše – Dnevni center za otroke in mladostnike Hmeljarska ulica 8, 2342 Ruše gpcsd.ruse@gov.si 02 673 01 50
Zveza prijateljev mladine Ljubljana – Moste Polje; Volja vselej najde pot Proletarska ulica 1, 1000 Ljubljana info@zpmmoste.net 01 544 30 43
Center za socialno delo Žalec – Dnevni center za otroke in mladostnike Podmornica Mestni trg 5, 3310 Žalec pgpcsd.zalec@gov.si 03 713 12 50